Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medita36/meditas.be/wp-content/plugins/timetable/timetable.php on line 1484
Praktisch - Algemeen

In de multidisciplinaire groepspraktijk wordt na elke verstrekking afgerekend door de therapeut of leerkracht. Dit kan cash of elektronisch. Bij schoolbezoeken vragen wij vooraf de sessie te betalen. Indien de betaling niet tijdig ontvangen is, kan het therapiemoment niet plaats vinden. U kan er ook voor kiezen gepast geld in een gesloten omslag aan uw kind mee te geven. Zodra wij een tegemoetkomingsgoedkeuring van het ziekenfonds hebben ontvangen, overhandigen wij u na elke verstrekking de rizivnota. Dit dient u bijgevolg in bij uw ziekenfonds, waarna de tegemoetkoming op uw rekening wordt overgeschreven.

 

Elke geboekte afspraak wordt in rekening gebracht. U kan een afspraak annuleren tot 24u voor de afspraak. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met uw therapeut of het secretariaat via het nummer 09 352 00 10. Per e-mail kan u GEEN afspraak annuleren. Dit om organisatorische redenen. Patiënten die reeds gebruik maken van het online secretariaat kunnen ook via de website hun afpraken beheren 24/7.

 

In het kinderdagverblijf wordt gewerkt met een maandrekening die u elektronisch kan betalen. Bij inschrijving wordt een voorschot gevraagd, zodat het plekje voor uw kind in het kinderdagverblijf gegarandeerd is.

 

Indien u (tijdelijk) een financieel moeilijkere periode doormaakt, willen wij daar begrip voor tonen. Indien u reeds een tegemoetkomingsgoedkeuring van het ziekenfonds hebt ontvangen, kan overgeschakeld worden naar de derdebetalersregeling. In dat geval betaalt u uitsluitend het remgeld en innen wij de rest van het honorarium rechtstreeks via het ziekenfonds. U kan er ook voor kiezen om een afbetalingsplan te volgen. U krijgt dan van ons de kans om maandelijks uw achterstand per, na overleg vastgestelde, schijf in te halen. Indien het afbetalingsplan niet correct gevolgd wordt, zal het openstaand bedrag via juridische wegen geïnd worden. Wij hopen echter, met de bovenstaande mogelijkheden in het achterhoofd, dat het niet tot een dergelijke situatie komt. Voor ons staat zorg centraal en dat betekent dat wij ook zorg willen dragen voor de cliënt in zijn totaliteit. Maar om correcte zorg te kunnen blijven bieden, zijn er uiteraard ook financiële middelen nodig. Wij hopen dan ook op uw begrip te kunnen rekenen.